ee

Råmaterial

  • Terpene pinene resin glue material

    Terpenpinnehartsmaterial

    Flytande terpenharts, även känt som polyterpen eller pinen, är huvudsakligen en serie linjära polymerer från vätska till fast ämne framställda genom katjonisk polymerisation av a-pinen och b-pinen från terpentin under Lewis-katalys. Dessutom katjonisk sampolymerisation av a-pinen och b-pinen med andra monomerer (såsom styren, fenol, fenol och formaldehyd) användes för att syntetisera terpener - terpenbaserade hartser såsom styren, terpenol och terpenfenol.

    Flytande terpenharts är ljusgult och transparent. Med strålningsmotstånd, åldringsbeständighet, motstånd mot utspädd syra, utspädd alkali, antikristallisation, stark elektrisk isolering och andra egenskaper. Det är lösligt i bensen, toluen, terpentin, bensin och andra organiska lösningsmedel. , men olöslig i vatten, myrsyra och etanol.